Sistem Pengurusan Bersepadu

Menyampaikan tahap ketersediaan, prestasi, keselamatan dan skalabiliti tertinggi dalam industri.

10 Manfaat Sistem Pengurusan Bersepadu

  • Meningkatkan prestasi
  • Menghapuskan pertindihan
  • Akauntabiliti
  • Menubuhkan konsistensi
  • Mengurangkan Birokrasi
  • Pengurangan kos
  • Optimalkan Proses dan Sumber
  • Mengurangkan penyelenggaraan
  • Audit Bersepadu
  • Memudahkan membuat keputusan

Keperluan Sistem

Sistem Pengurusan

Sistem pengurusan adalah satu set dasar, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan ia dapat memenuhi tugas yang diperlukan untuk mencapai objektifnya.

Sistem Pengesanan Data

Sistem Pengesanan Data digunakan untuk memerhati orang atau objek bergerak dan membekalkan urutan yang tepat pada masanya lebih awal data lokasi untuk proses seterusnya.

Sistem Laporan

Pengurus projek perlu mengendalikan maklumat sebagai data yang boleh dituai yang dapat dirumuskan dan ditafsirkan menggunakan sistem pelaporan.

Sistem Analisis

Satu teknik penyelesaian masalah yang memecah sistem ke dalam kepingan komponennya untuk tujuan mengkaji seberapa baik komponen komponen tersebut berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka.

Contoh Sistem

Sistem Pelaburan

Sistem Pinjaman

Sistem Keahlian

Sistem HR

Sistem Perakaunan

Point Sistem Jualan

Sistem Pajak Gadai

Sistem Radio

Sistem Inventori

Dan Banyak Lagi ...

Copyright@ 2019 | Najah Success Sdn Bhd. All rights Reserved | Privacy Policy

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay